พุทธชยันตีเฉลิมราช กับการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ‏

เยาวชนเครือข่ายชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราช (ชุมชนชมเดือน) ยังร่วมกันปฏิบัติบูชาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ก่อนเข้าพรรษา ด้วย….หัวใจที่ใฝ่บุญ ณ วัดบุณยประดิษฐ์ (พุทธมณฑลสาย ๒) โดยมีพระอาจารย์พาเด็กๆ สวดมนต์ ทำสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนกลับบ้านพระอาจารย์ให้เด็กๆ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ลืมไม่ได้คือ….พระที่บ้าน (คุณพ่อ คุณแม่) และคุณครู…..  Read the rest of this entry »

ร่วมบุญอาสาฬหบูชา ฟื้นวิถีวันพระ

พุทธศาสนิกชนเครือข่ายชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราช ๑๖ ชุมชน ในกรุงเทพฯ ชวนกันไปทำบุญในวันพระ โดยร่วมกันสวดมนต์ ปฏิญาณตน    ตามหลักชาวพุทธ   อีกทั้งเวียนเทียนอย่างพร้อมเพรียง  โดยพระมหานิพนธ์ ณ วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑลสาย ๔  เป็นผู้นำชุมชนทำกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา Read the rest of this entry »

ก้าวที่กล้าและท้าทายของชุมชนชมเดือน

พุทธชยันตีเฉลิมราช ก้าวที่กล้าและท้าทาย
ของชุมชนชมเดือน และวัดบุณยประดิษฐ์

 

 เป็นวันพระที่ ๕ แล้ว (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ที่เด็ก ๆ ชุมชนชมเดือน และชุมชนใกล้เคียง ยังยืนหยัด และยืนยัน ปฏิบัติบูชาและเข้ามารับยา  (ธรรมโอสถ) ทุกวันพระ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ แล้ว โดยชาวชุมชนเริ่มเข้ามาร่วมมือ        มีแม่บางคนตามมาช่วยงาน ร่วมสวดมนต์กับลูก  และมีชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนสองคุณจ่า  ชุมชนศูนย์การค้าหนองแขม          เป็นน้องใหม่ที่เริ่มสวดมนต์และทำกิจกรรมด้วยกันในทุกวันพระ Read the rest of this entry »

เด็กๆ เริ่มแล้ว พุทธชยันตี เฉลิมราช

 เด็กๆ เริ่มแล้ว พุทธชยันตี เฉลิมราช
ที่วัดบุณยประดิษฐ์ฯ

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗

เริ่มแล้ว! ก้าวที่กล้า ของชุมชนชมเดือนและชุมชนใกล้เคียง  ชวนเด็กๆ กว่า ๓๐ คน เข้าวัด สวดมนต์ ทำสมาธิ ที่วัดบุณยประดิษฐ์ฯ (พุทธมณฑลสาย ๒) เพื่อปฏิบัติบูชาเนื่องในพุทธชยันตี เฉลิมราช ด้วยการฟื้นวิถีทำบุญร่วมกัน Read the rest of this entry »

เปิดรหัสศักดิ์สิทธิ์ “2600-84”

 เปิดรหัสศักดิ์สิทธิ์ “2600-84”
เยียวยาวิกฤติสังคมไทย
 

กรุงเทพฯ 27 พ.ค. – สสส.ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนา เปิดรหัสศักดิ์สิทธิ์ “2600-84″ เยียวยาวิกฤติสังคมไทย ร่วมกันปฏิบัติบูชาตั้งแต่วิสาขบูชาปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี 2556 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางศาสนาและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม “พุทธชยันตีเฉลิมราช” ร่วมทำความดีในวันแห่งสติ งดเหล้าในวันพระ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาเพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาพงศ์นรินทร์ ถิตวังโส ประธานเครือข่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง Read the rest of this entry »

ปักหมุดแห่งสติ พุทธชยันตีเฉลิมราช

 พุทธชยันตีเฉลิมราช
ปักหมุดแห่งสติสร้างสรรค์สิ่งดี

 

( รูปจาก www.wikipedia.org )

วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น “วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก และ วันสำคัญของโลก เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก”วิสาขปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ซึ่งมีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและ เถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า “พุทธชยันตี”(www.wikipedia.org) Read the rest of this entry »

งดเหล้าวันพระ

คู่มืองดเหล้าวันพระ

๑.  บอกกับตัวเองว่าเรายอดเยี่ยม เราน่ารัก เราทำได้ (งดเหล้าวันพระ)
๒.  ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เล่นกีฬา