เด็กๆ เริ่มแล้ว พุทธชยันตี เฉลิมราช
ที่วัดบุณยประดิษฐ์ฯ

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗

เริ่มแล้ว! ก้าวที่กล้า ของชุมชนชมเดือนและชุมชนใกล้เคียง  ชวนเด็กๆ กว่า ๓๐ คน เข้าวัด สวดมนต์ ทำสมาธิ ที่วัดบุณยประดิษฐ์ฯ (พุทธมณฑลสาย ๒) เพื่อปฏิบัติบูชาเนื่องในพุทธชยันตี เฉลิมราช ด้วยการฟื้นวิถีทำบุญร่วมกัน

โดยมีพระอาจารย์จากวัดบุณยประดิษฐ์  พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส  จาก วัดสุทัศนฯ ป้าแอ๊ะ ป้าลัดดา ครูอ้วน และ ผู้ใหญ่ใจดีจากชุมชน ช่วยกันให้ธรรม โอสถแก่เด็กๆ โรคที่เด็กๆ เป็นกันมีหลายโรค เช่นโรคขี้เกียจ ติดเกม ติดละคร เถียงพ่อแม่ ไม่ตั้งใจเรียน ตื่นสาย ไม่ช่วยพ่อแม่ทำงาน เป็นต้น (เด็กๆ เป็นคนบอก) วันนี้เป็นการให้ธรรมโอสถครั้งแรก ครั้งต่อๆ ไปเด็กๆ จะช่วยกันทำบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อบุพการี คือชวนให้งดเหล้าวันพระ ขออนุโมทนาบุญกับเด็กๆ และเป็นกำลังใจให้ “หายจากสาระพัดโรคเร็วๆ นะหนูน้อย” วันนี้ทั้งพระอาจารย์และผู้ใหญ่ชื่นใจ    เก็บบุญกลับบ้านไปพร้อมสายฝนที่ฉ่ำเย็น

นับว่า เป็นชุมชนที่ ๒ ในกรุงเทพฯ ที่เริ่มปฏิบัติบูชาเนื่องในพุทธชยันตี เฉลิมราช  เพื่อนำธรรมะกลับคืนมาสู่ใจชาวพุทธ ต่อจาก ชุมชนคลองลัดมะยม เป็นการอุ่นเครื่องก่อนเริ่มฟื้นชุมชนวิถีไทย ซึ่งเป็น ๑ โครงการดีๆ ในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปีนี้

ขออนุโมทนากับทุกท่าน ทีมีจิตใจใฝ่ในธรรม