เสถียรธรรมสถาน จัดงาน “ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย” ประสานกับ 5 หน่วยงานหลักคือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ให้ทุกครอบครัว งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย ด้วยการเคลื่อน ขบวนธรรมยาตรา “พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา” พระผู้สร้างประวัติศาสตร์ในการสวดมนต์ข้าม ๒๖ ศตวรรษ ฉลองปีพุทธยันตี ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างศรัทธาที่เดินคู่ไปกับการสร้างปัญญา โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีพิธีสมโภชเริ่มแรกที่วัดพระรามจ.พระนครศรีอยุธยา จนถึงวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ และจะเคลื่อนต่อไปที่ จ.สุพรรณบุรี, อ่างทอง สิงห์บุรี .ชัยนาท, อุทัยธานี และขึ้นสู่เส้นทางภาคเหนือ จ.นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, เชียงราย, แม่สาย, พะเยา, น่าน ,แพร่ ,อุตรดิตถ์ ,สุโขทัย ,พิษณุโลก ,พิจิตร, เพรชบูรณ์ ,ลพบุรี ,สระบุรี และต่อไปในทุกภูมิภาคทั่วไทย


นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสม โภชพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา และร่วมในงานแถลงข่าวงาน “ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ ได้กล่าวว่า “รัฐบาลยินดีสนับสนุนการจัดงานปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุก หัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เพื่องดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย ซึ่งจะทำให้ผู้คนมีสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาวะทางจิต และสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีขึ้น สู่ระดับชุมชนและสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลาก หลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการเห็นพลังในแต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง และผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นเมืองไทยที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืน”


นางปรียา ปาลิโพธิ รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มาร่วมในงานแถลงข่าว กล่าวว่า “ จ.พระ นครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับและพร้อมสนับสนุนในพิธีสมโภช‘พระพุทธชยันตี องค์ดำนาลันทา’ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างประวัติศาสตร์ในการสวดมนต์ข้าม ๒๖ ศตวรรษ ซึ่งจะเคลื่อนไปพร้อมกับนำธรรมะเดินทางสร้างอริยชน ควบคู่กับการสร้างปัญญาโดยใช้บทบาทผู้นำสตรีนายกเหล่ากาชาดในฐานะแม่เมืองของในแต่ละจังหวัดออกมาผลักดัน เพื่อปลุกหัวใจสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี งดเหล้า งดบุหรี่ ทั่วไทย สำหรับ จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้พื้นที่บริเวณวัดพระราม เป็นจุดศูนย์กลางรวมใจชาวเมืองอยุธยาให้ย้อนกลับมาเข้าใจภูมิเดิมของตน มาเรียนรู้วิถีชีวิตตามภูมิวัฒนธรรม เป็นการกินภูมิ ดื่มภูมิ ใช้ภูมิ และปฏิบัติธรรมตามภูมิเดิมของตนเอง ที่เป็นภูมิจริงของมนุษย์ด้วยสุข ๓ ขั้น คือสุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และ สุขเมื่อให้”


ด้าน นพ. สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ร่วมในการแถลงข่าว กล่าวว่า “ปัญหาสุขภาพ และสังคมที่เกิดขึ้กับครอบครัวคนไทยของเรามากที่สุด ล่าสุดก็คือ ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ วิกฤตการณ์นี้ส่งผลให้ทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ โดยทางสำนักงานคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สคอ. ได้เล็งเห็นว่านายกเหล่ากาชาด เป็นแม่เมืองที่มีบทบาทของแม่ กลุ่มผู้นำสตรี และผู้นำสตรีสาธารณสุขจังหวัด ที่พร้อมจะเป็นพลังสนับสนุน มีส่วนร่วมและขยายความเข้มแข็งในระดับครอบครัว เพื่อให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ รวมถึงเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ อันเป็นการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ” โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sdsweb.org หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เสถียรธรรมสถาน ได้ที่ ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา: http://www.newswit.com/gen/2012-07-11/1962760233d54402beb3c9605d04caf0/