เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้เฟ้นพระต้นแบบ ยก “วัดคลองแห” ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

วานนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองเปลและวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะทำงานในโครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง โดยการหนุนเสริมของสสส.และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมประชุมกับเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ โดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองเปล พระครูโสภณคุณาทร เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีพระสงฆ์จากภาคใต้เข้าร่วมจำนวน ๑๗ รูป/คน ประเด็นหลักๆเป็นการคุยกันเกี่ยวกับการรวบรวมจำนวนพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับการหนุนเสริมการเคลื่อนงานพระสงฆ์เพื่อสังคมโดยภาพรวม

บ่ายวันเดียวกัน คณะทำงานได้ไปร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็นและเรื่องเล่าจากเจ้าอาวาสวัดคลองแห พระครูปลัดสมพร ฐานธัมโม พร้อมกับคณะกรรมการวัด เพื่อประมวลความเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์เพื่อสังคมในมุมมองของคนทั่วไป เป็นที่น่ายินดีที่มีคณะกรรมการมาร่วมพูดคุยหลากหลายประเด็นที่วัดทำงานกับสังคม บรรยากาศในการฟังและเล่า เหมือนผู้ใหญ่เล่าเรื่องให้เด็กๆฟัง ล้วนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นเรื่องเล่าที่ควรแก่การนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆรู้ต่อไป

เรื่องที่ได้คุยกัน ขอยกแต่เฉพาะประเด็นให้ดูก่อน ส่วนรายละเอียดน่าจะได้มีการเขียนให้อ่านในวาระต่อไป เช่น

-วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา จิตอาสา วัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ กีฬา การแพทย์ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

-หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์ในการเรียนรู้และทำกิจกรรม

-การหนุนเสริมจากบุคคลและหน่วยงานด้านนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

-อาสาสมัครทั้งคนไทยและต่างชาติมาหนุนเสริมงานต่างๆ ทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวม

-การจัดแบ่งพื้นที่วัดเพื่อตอบโจทย์สังคมเช่น เศรษฐกิจ(ตลาดน้ำ) ชุมชน(ลานวัฒนธรรม-กีฬา)และศาสนา(โคกนกคุ่ม)


รายงานโดย ธรรมาวตาร