เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายทั่วไทย ร่วมกับ สสส. จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ถวายพ่อหลวงเนื่องในปีอันเป็นมหามงคล 84 พรรษา และมหาวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของเครือข่ายฯ สืบไป

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธชยันตีเฉลิมราช

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธีวิถีสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ และมหาวาระพุทธชยันตี เฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนา โดยจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป“พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-15.00 น.

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธชยันตีเฉลิมราช ที่วัดยานนาวา

ณ ลานพิธีวัดปริวาส เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญผ่านทางชื่อบัญชี “โครงการหล่อพระ” เลขที่ 057-0-24776-4 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถ.นวมินทร์

“พระพุทธชยันตีเฉลิมราช ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดินฉลอง 2,600 ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สานพลังเครือข่ายสร้างสุข”


โดยจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ปิดทอง “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ในงานพิธีสวดมนต์ข้ามปี วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต่อไป

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่ facebook บิ๊ก โนเอล

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า