เยาวชนเครือข่ายชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราช (ชุมชนชมเดือน) ยังร่วมกันปฏิบัติบูชาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ก่อนเข้าพรรษา ด้วย….หัวใจที่ใฝ่บุญ ณ วัดบุณยประดิษฐ์ (พุทธมณฑลสาย ๒) โดยมีพระอาจารย์พาเด็กๆ สวดมนต์ ทำสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนกลับบ้านพระอาจารย์ให้เด็กๆ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ลืมไม่ได้คือ….พระที่บ้าน (คุณพ่อ คุณแม่) และคุณครู….. 

เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธ  เริ่มตื่นแล้ว…..จากก้าวแรกที่เด็กๆ เข้ามาสวดมนต์ บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด  ด้วยการช่วยถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุ

วันนี้เด็กๆ มีท่าทีที่เปลี่ยนไป …. เต้ยและกอล์ฟเป็นแฟนพันธุ์แท้เข้าวัดทุกวันพระ เมื่อได้รับ….ธรรมโอสถอย่างต่อเนื่อง

เดี่ยวนี้…….เขาเลิกเล่นเกมแล้ว

ก้าวต่อไป….เด็กๆ ในเครือข่ายชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราช ในทุกวันพระเด็กๆ จะอ่านหนังสือธรรมะ (๓๐ วิธีทำบุญ) ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังและร่วมบันทึกความรู้สึกทั้งผู้อ่าน และผู้ฟังในสมุดเล่มน้อย

ขออนุโมทนากับเด็กๆ และผู้ใหญ่ในชุมชนที่ลุกขึ้นมาเป็นเสาหลักให้เด็กๆ ได้เกาะเกี่ยวเพื่อเติบโตอย่างงดงาม…..ไร้แอลกอฮอล์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

apisa_mhm@hotmail.com