พุทธศาสนิกชนเครือข่ายชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราช ๑๖ ชุมชน ในกรุงเทพฯ ชวนกันไปทำบุญในวันพระ โดยร่วมกันสวดมนต์ ปฏิญาณตน    ตามหลักชาวพุทธ   อีกทั้งเวียนเทียนอย่างพร้อมเพรียง  โดยพระมหานิพนธ์ ณ วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑลสาย ๔  เป็นผู้นำชุมชนทำกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา

  

การปฏิบัติพุทธบูชาครั้งนี้ เจตนารมณ์ที่สำคัญ คือ ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับปกป้องเยาวชน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เช่นเหล้า บุหรี่ เกม และเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานที่เด็กๆ พึงมี โดยที่สารถนำไปเป็นสะพานบุญ เชื่อมต่อไปชวนพ่อแม่ให้งดเหล้าเข้าพรรษา ได้อย่างมีน้ำหนัก

 

ส่วนชุมชนชมเดือน มีเพื่อนเตือนกันว่าวันนี้เล่นเกมไม่ได้เพราะ  “วันนี้วันพระ