พุทธชยันตีเฉลิมราช ก้าวที่กล้าและท้าทาย
ของชุมชนชมเดือน และวัดบุณยประดิษฐ์

 

 เป็นวันพระที่ ๕ แล้ว (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ที่เด็ก ๆ ชุมชนชมเดือน และชุมชนใกล้เคียง ยังยืนหยัด และยืนยัน ปฏิบัติบูชาและเข้ามารับยา  (ธรรมโอสถ) ทุกวันพระ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ แล้ว โดยชาวชุมชนเริ่มเข้ามาร่วมมือ        มีแม่บางคนตามมาช่วยงาน ร่วมสวดมนต์กับลูก  และมีชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนสองคุณจ่า  ชุมชนศูนย์การค้าหนองแขม          เป็นน้องใหม่ที่เริ่มสวดมนต์และทำกิจกรรมด้วยกันในทุกวันพระ

 วันอาสาฬหบูชานี้เครือข่ายชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราชทั้งหมด ๑๖ ชุมชน จะมาเวียนเทียน และปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา        ส่วนเด็กๆ จะกลับไปกราบขอให้พ่อ แม่งดเหล้าเข้าพรรษา  และตัวเด็กๆเองก็จะตั้งสัจอธิษฐานไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้า เบียร์ บุหรี่ชุมชนตั้งใจปลูก ศีล๕ ในใจเด็กๆ เป็นก้าวแรก ในขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ          ทำความดีร่วมกันด้วยการช่วยกันถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์ ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ถ้าแต่ละชุมชนร่วมกันเยียวยาชุมชนด้วยธรรมโอสถ    รับรองแนวโน้มนักดื่มหน้าใหม่ลดลงแน่ และนักดื่มหน้าเก่าจะฝ่อไปเรื่อยๆ กระบวนการที่ถูกทำซ้ำให้เป็นวิถีชีวิต เป็นหัวใจในการปลูกฝังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง