เปิดรหัสศักดิ์สิทธิ์ “2600-84”
เยียวยาวิกฤติสังคมไทย
 

กรุงเทพฯ 27 พ.ค. – สสส.ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนา เปิดรหัสศักดิ์สิทธิ์ “2600-84″ เยียวยาวิกฤติสังคมไทย ร่วมกันปฏิบัติบูชาตั้งแต่วิสาขบูชาปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี 2556 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางศาสนาและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม “พุทธชยันตีเฉลิมราช” ร่วมทำความดีในวันแห่งสติ งดเหล้าในวันพระ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาเพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาพงศ์นรินทร์ ถิตวังโส ประธานเครือข่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

กล่าวว่า ในปี 2555 เป็นปีที่คนไทยทุกคนจะได้ทำกุศลกรรมร่วมกันด้วยทวิมงคล 2 ประการ ก็คือร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างวันวิสาขบูชา 2554 ปีนี้ เป็นปีสุกดิบ พร้อมกับชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งจะมีกิจกรรมปีนี้เป็นโหมโรง หรือเรียกว่าปฏิบัติบูชา ตั้งแต่วันวิสาขบูชา 2553 เป็นต้นไป จนปีส่งท้ายวิสาขบูชาปี 2556 โดยบุญกุศลทั้งหมดจะน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา ซึ่งเป็นที่มาของรหัสศักดิ์สิทธิ์ 2600-84 เพื่อเยียวยาวิกฤติสังคมไทย ซึ่งในสมัยก่อนจะมีวิถีวันโกน วันพระ จะให้เป็นวิถีแห่งการทำบุญร่วมกันของครอบครัวและชุมชน จากนี้จะน้อมให้คนไทยกลับมาทำบุญร่วมกันในทุกวันพระ

ดร.บรรเจิดพร สู่แสนสุข ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในส่วนของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเยาวชนเป็นต้นกล้าของประเทศก็จะเชิญชวนให้เยาวชนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการ “โพธิสัตว์น้อย” รณรงค์เชิญครอบครัวเลิกเหล้า ปฏิญาณตนในการปฏิบัติตามหลักชาวพุทธ มีการทบทวนหลักธรรม

นายชวน ชูจันทร์ แกนนำตลาดน้ำคลองลัดมะยม กล่าวว่า ชาวชุมชนตลาดน้ำฯ จะร่วมทำดี โดยการชวนชาวชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปสวดมนต์ร่วมกันในวันพระ เดือนละ 2 ครั้ง ในตอนเย็น ช่วงแรกต้องมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหว เพราะเรากำลังว่ายทวนน้ำในสังคมบริโภคนิยม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการแถลงกิจกรรมพุทธ มีเยาวชนประมาณ 10 คน ได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ที่มา: สำนักข่าวไทย