ไม่มีหมวดหมู่

เครือข่ายแม่ชีไทยยก “งานรณรงค์งดเหล้า” นำร่องด้านศีลธรรม

เครือข่ายแม่ชีไทยผนึกกำลังเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยก “งานรณรงค์งดเหล้า” เป็นแผนที่นำร่องงานด้านศีลธรรม

           เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2555  ณ สำนักแม่ชีรัตนไพบูลย์ ซ.รามอินทรา 14 แยก 6 บางเขน กทม. เครือข่ายแม่ชีไทย ร่วมกับ เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยคุณประญัติ เกรัมย์ และคุณกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ได้ร่วมจัด “โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทยวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยมีเครือข่ายแม่ชีและเนกขัมมะ จากสถาบันแม่ชีไทยรวมกว่า 90 คน ส่วนใหญ่เป็นนักธรรมเอก และมีประสบการณ์ในการเป็นแม่ครูอบรมเด็กเยาวชน สอนอภิธรรม กรรมฐาน และการบรรยายธรรมจากทั่วประเทศกว่า 23 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง น่าน นครราชสีมา สุรินทร์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐม นนทบุรี Read the rest of this entry »

นโยบายงานกฐินปลอดเหล้า

เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคกลาง
ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ ๔ ภูมิภาคทั่วไทย

           วานนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๕) เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายพระสังฆพัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ที่ทำงานด้านพัฒนาในมิติต่างๆทั้งด้ายกาย จิต สังคมและปัญญา ในการเชื่อมเครือข่ายและเนื้อหาการทำงานของเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้าและสวดมนต์ปีใหม่ ที่สำคัญในวันนี้ (๔ กันยายน) จะมีการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าจำนวน ๓๐๐ ไร่ ในพื้นที่วัดเขาวงศ์ โดยมีพระสงฆ์ ๕๐ รูป นักเรียน ๒๐๐ และประชาชน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมด้วย โดยเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานร่วม Read the rest of this entry »

โครงการ ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ฯ

เสถียรธรรมสถาน จัดงาน “ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย” ประสานกับ 5 หน่วยงานหลักคือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ให้ทุกครอบครัว งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย Read the rest of this entry »

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้เฟ้นพระต้นแบบ

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้เฟ้นพระต้นแบบ ยก “วัดคลองแห” ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

วานนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองเปลและวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะทำงานในโครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง โดยการหนุนเสริมของสสส.และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมประชุมกับเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ โดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองเปล พระครูโสภณคุณาทร เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีพระสงฆ์จากภาคใต้เข้าร่วมจำนวน ๑๗ รูป/คน ประเด็นหลักๆเป็นการคุยกันเกี่ยวกับการรวบรวมจำนวนพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับการหนุนเสริมการเคลื่อนงานพระสงฆ์เพื่อสังคมโดยภาพรวม Read the rest of this entry »

อุบลฯระดมพลังความดีร่วมสร้างนครธรรมในวาระพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

วันที่ 16 มีนาคม 2555 นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานดำเนินการประชุมแถลงข่าวโครงการอุบลราชธานีนครแห่งธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี มีคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายงดเหล้า และเยาวชนเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ระดมพลังความดี ที่ห้องบัวทิพย์ ๑ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Read the rest of this entry »

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป“พระพุทธชยันตีเฉลิมราช”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายทั่วไทย ร่วมกับ สสส. จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ถวายพ่อหลวงเนื่องในปีอันเป็นมหามงคล 84 พรรษา และมหาวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของเครือข่ายฯ สืบไป Read the rest of this entry »

สร้างพระพุทธชยันตีเฉลิมราช สานพลังเครือข่ายสร้างสุข

ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคเครือข่าย ขอเชิญร่วมสมทบทุน
สร้างพระพุทธชยันตีเฉลิมราช ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สานพลังเครือข่ายสร้างสุข
ณ วัดปริวาส ถนนพระราม ๓ ซอย ๓๐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในโอกาสปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ได้ปรากฏโอกาสสำคัญ ๒ เหตุการณ์ที่เป็นมหามงคล ได้แก่ ในปี ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม และ ในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
จะเป็นวันที่ครบรอบ ๒๖๐๐ ปี ที่บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และเผยแผ่พุทธศาสนา
หมุนวงล้อแห่งธรรมจักร พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ถือเป็นมหาวาระพุทธชยันตี ร่วมฉลองความปิติยินดีนี้ Read the rest of this entry »

เครือข่ายพระสงฆ์ภาคใต้ รวมพลังสร้างสังคมเปี่ยมคุณธรรม


เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม 14 จังหวัด ได้เข้าร่วมระดมความคิดในเวทีเครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม “สายธาร ชลธรรมภาคใต้” ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เครือข่ายพระสงฆ์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ โดยความสนับสนุนของ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  และหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคี จะจัดงานสมัชชาคุณธรรม ปี 2554 ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” Read the rest of this entry »

เครือข่ายงดเหล้าร่วมศูนย์คุณธรรม “งดเหล้าทุกงานบุญ”

เครือข่ายงดเหล้าจับมือศูนย์คุณธรรม ฟื้นเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม ร่วมขยับงานศีลธรรมงดเหล้าทุกงานบุญ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานศูนย์คุณธรรมฯ ถ.พหลโยธิน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีด้านสังคม ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายพุทธชยันตี-สังฆะเพื่อสังคมกว่า ๒๐ คน ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ความร่วมมือการทำงานเพื่อหนุนเสริมพระสงฆ์ สำหรับผลักประเด็นเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมปี ๒๕๕๔ ประเด็นศาสนาพุทธ Read the rest of this entry »

เด็กๆสู้ ฟื้นวิถีวันพระให้ได้

MV โดย พระมหาพงศ์นรินทร์

เสียงเพลงวันพระเป็นผลงานที่เด็กๆ และผู้ใหญ่ใฝ่ธรรม จ.อุทัยธานี ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมา


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกลุ่ม "๒๖๐๐ ๘๔ พุทธชยันตีเฉลิมราช" บน Facebook ได้ที่ลิ้งค์
http://www.facebook.com/group.php?gid=103827702997895