admin

This user hasn't shared any biographical information


Posts by admin

เครือข่ายแม่ชีไทยยก “งานรณรงค์งดเหล้า” นำร่องด้านศีลธรรม

28 November 2012 - 14:42

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

เครือข่ายแม่ชีไทยผนึกกำลังเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยก “งานรณรงค์งดเหล้า” เป็นแผนที่นำร่องงานด้านศีลธรรม            เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2555  ณ สำนักแม่ชีรัตนไพบูลย์ ซ.รามอินทรา 14 แยก 6 บางเขน กทม. เครือข่ายแม่ชีไทย ร่วมกับ เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยคุณประญัติ เกรัมย์ และคุณกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ได้ร่วมจัด “โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทยวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยมีเครือข่ายแม่ชีและเนกขัมมะ จากสถาบันแม่ชีไทยรวมกว่า 90 คน ส่วนใหญ่เป็นนักธรรมเอก และมีประสบการณ์ในการเป็นแม่ครูอบรมเด็กเยาวชน สอนอภิธรรม กรรมฐาน และการบรรยายธรรมจากทั่วประเทศกว่า 23 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง น่าน นครราชสีมา สุรินทร์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐม นนทบุรี

นโยบายงานกฐินปลอดเหล้า

4 September 2012 - 13:50

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคกลาง ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ ๔ ภูมิภาคทั่วไทย            วานนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๕) เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายพระสังฆพัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ที่ทำงานด้านพัฒนาในมิติต่างๆทั้งด้ายกาย จิต สังคมและปัญญา ในการเชื่อมเครือข่ายและเนื้อหาการทำงานของเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้าและสวดมนต์ปีใหม่ ที่สำคัญในวันนี้ (๔ กันยายน) จะมีการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าจำนวน ๓๐๐ ไร่ ในพื้นที่วัดเขาวงศ์ โดยมีพระสงฆ์ ๕๐ รูป นักเรียน ๒๐๐ และประชาชน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมด้วย โดยเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานร่วม

โครงการ ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ฯ

11 July 2012 - 15:37

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

เสถียรธรรมสถาน จัดงาน “ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย” ประสานกับ 5 หน่วยงานหลักคือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ให้ทุกครอบครัว งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้เฟ้นพระต้นแบบ

1 July 2012 - 19:15

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้เฟ้นพระต้นแบบ ยก “วัดคลองแห” ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง วานนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองเปลและวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะทำงานในโครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายพระสงฆ์และสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง โดยการหนุนเสริมของสสส.และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมประชุมกับเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคใต้ โดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองเปล พระครูโสภณคุณาทร เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีพระสงฆ์จากภาคใต้เข้าร่วมจำนวน ๑๗ รูป/คน ประเด็นหลักๆเป็นการคุยกันเกี่ยวกับการรวบรวมจำนวนพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้สำหรับการหนุนเสริมการเคลื่อนงานพระสงฆ์เพื่อสังคมโดยภาพรวม

อุบลฯระดมพลังความดีร่วมสร้างนครธรรมในวาระพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

17 March 2012 - 08:35

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

วันที่ 16 มีนาคม 2555 นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานดำเนินการประชุมแถลงข่าวโครงการอุบลราชธานีนครแห่งธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี มีคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายงดเหล้า และเยาวชนเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ระดมพลังความดี ที่ห้องบัวทิพย์ ๑ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป“พระพุทธชยันตีเฉลิมราช”

19 December 2011 - 13:15

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายทั่วไทย ร่วมกับ สสส. จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ถวายพ่อหลวงเนื่องในปีอันเป็นมหามงคล 84 พรรษา และมหาวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีของเครือข่ายฯ สืบไป

สร้างพระพุทธชยันตีเฉลิมราช สานพลังเครือข่ายสร้างสุข

12 December 2011 - 14:43

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดิน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคเครือข่าย ขอเชิญร่วมสมทบทุน สร้างพระพุทธชยันตีเฉลิมราช ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดิน ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สานพลังเครือข่ายสร้างสุข ณ วัดปริวาส ถนนพระราม ๓ ซอย ๓๐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ในโอกาสปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ได้ปรากฏโอกาสสำคัญ ๒ เหตุการณ์ที่เป็นมหามงคล ได้แก่ ในปี ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม และ ในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ จะเป็นวันที่ครบรอบ ๒๖๐๐ ปี ที่บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และเผยแผ่พุทธศาสนา หมุนวงล้อแห่งธรรมจักร พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ถือเป็นมหาวาระพุทธชยันตี ร่วมฉลองความปิติยินดีนี้

เครือข่ายพระสงฆ์ภาคใต้ รวมพลังสร้างสังคมเปี่ยมคุณธรรม

8 April 2011 - 16:06

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม 14 จังหวัด ได้เข้าร่วมระดมความคิดในเวทีเครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม “สายธาร ชลธรรมภาคใต้” ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เครือข่ายพระสงฆ์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ โดยความสนับสนุนของ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  และหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคี จะจัดงานสมัชชาคุณธรรม ปี 2554 ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”

เครือข่ายงดเหล้าร่วมศูนย์คุณธรรม “งดเหล้าทุกงานบุญ”

2 April 2011 - 16:10

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

เครือข่ายงดเหล้าจับมือศูนย์คุณธรรม ฟื้นเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม ร่วมขยับงานศีลธรรมงดเหล้าทุกงานบุญ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานศูนย์คุณธรรมฯ ถ.พหลโยธิน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีด้านสังคม ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายพุทธชยันตี-สังฆะเพื่อสังคมกว่า ๒๐ คน ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ความร่วมมือการทำงานเพื่อหนุนเสริมพระสงฆ์ สำหรับผลักประเด็นเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมปี ๒๕๕๔ ประเด็นศาสนาพุทธ

เด็กๆสู้ ฟื้นวิถีวันพระให้ได้

27 October 2010 - 12:08

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | No comments

MV โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ เสียงเพลงวันพระเป็นผลงานที่เด็กๆ และผู้ใหญ่ใฝ่ธรรม จ.อุทัยธานี ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกลุ่ม “๒๖๐๐ ๘๔ พุทธชยันตีเฉลิมราช” บน Facebook ได้ที่ลิ้งค์ http://www.facebook.com/group.php?gid=103827702997895